Kontaktinformasjon


Helle menighet

Adresse: Rådyrveien 16B, 3790, Helle - se kart
Telefon:
 90 73 31 56 / 90 74 28 26
Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

Kantor - Sannidal og Helle

Robert Czyz

99271514

Kirketjener - Helle

Marianne Harestad Engnes

47328347

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send epost

Sokneprest - Helle og Levangsheia

Harald Saanum Gulstad

99724054

Send epost

Korleder - Helle

Sharlene Lia

45844685

Send epost

Menighetssekretær - for alle 5 sokn i kommunen
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send epost

Menighetspedagog

Heidi Annett Wächter

91388466

Send epost