HØRING - gravplassvedtekter Kragerø kommune


Les høringsinformasjon her

 

HØRING - Forskrift om gravplassvedtekter, Kragerø kommune, Telemark

 

Det er behov for endringer av vedtektene i forbindelse med:

  1. etablering av navnet minnelund på Kragerø kirkegård
  2. vedtektsendring og omregulering av deler av Jomfruland kirkegård

 

I hovedsak gjelder endringene:

  1. Ny §10 som omhandler navnet minnelund
  2. § 3 som omhandler Jomfruland kirkegård hvor det foreslås at denne setningen tas bort:

For andre med særskilt tilknytning til øya, kan det søkes fellesrådet om urnenedsettelse.

Det foreslås å åpne opp for at alle som ønsker det, kan få urnegrav på Jomfruland kirkegård. I den forbindelse planlegges det å søke Statsforvalteren om å omregulere deler av kirkegården fra kistegravfelt til urnegravfelt.

 

Det er også gjort noen endringer i definisjoner, språk og uttrykk, samt at det er foretatt enkelte tilføyelser etter forslag til mal for gravplassvedtekter, utarbeidet av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Denne malen er lagt til grunn for arbeidet med vedtektsendringene.

 

Gjeldende Forskrift om gravplassvedtekter Kragerø kommune finner dere her:

Vedtekter for gravplassene i Kragero kommune 2021 2 versjon (1).docx (live.com)

 

Forslag til høring Forskrift om gravplassvedtekter, Kragerø kommune, Telemark finner dere HER

Høringen er åpen for alle, og alle som ønsker kan sende innspill til høringen.

Høringsfrist er 10.august 2024

Kragerø kirkelige fellesråd planlegger 2.gangs behandling av Forskriften i slutten av august. Etter behandling av innspillene vil den endelige Forskriften sendes til godkjenning hos regional gravplassmyndighet. 

Høringsinnspill kan sendes til kirkeverge Anne-Mette Bamle

anne-mette.bamle@kragero.kommune.no

eller pr. post: Kragerø kirkelige fellesråd, Postboks 128, 3791 Kragerø. Merkes høring.

 

Tilbake